Program Hakkında

 

 

   İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan Adalet MYO Programı, iki yıllık uzaktan öğretim ön lisans programıdır. Toplumun tüm kesimlerinin yararına bilgi üreterek ülke çıkarlarını gözeten, hak ve özgürlüklerin savunucusu, toplumsal duyarlılığı yüksek, yetkin Adalet Personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


DETAYLI BİLGİ

 Programımızın misyonu; Hukuk alanında yetişmiş insan gücü karşılamak ve alanında  yetkin kişilerin hukuk büroları, adalet sarayları ve özel sektörde istihdamını sağlayarak kaliteyi arttırmaktır.

 


BAŞVURU KOŞULLARI

 Adalet MYO ön lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.


Meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler  veya  normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)'nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere AUZEF web sitesinden ulaşabilirsiniz.DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

  Adalet MYO ön lisans programı; anayasa hukuku, medeni hukuk, temel hukuk, sekreterlik ve büro yönetimi, ceza hukuku özel hükümler, klavye kullanımı, muhasebe ve tüketici hukuku gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 


MEZUNİYET

   Adalet MYO Ön Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir. 

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “Adalet MYO Ön Lisans” derecesine sahip olurlar.

 


KARİYER OLANAKLARI

Adalet MYO Ön Lisans Programı mezunları hukuk ve adalet alanlarında kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu pozisyonlarda; hukuk büroları, adalet sarayları ve özel sektörde çalışabilirler.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.